20 نوامبر

آزمون های روانشناختی هوش شخصیت

آزمون های روانشناختی هوش شخصیت

هر فردی از یکسری خصیصه ها و توانایی های منحصر به فرد برخوردار است که ممکن است از آن ها بی اطلاع باشد ، آزمون های روانشناختی هوش شخصیت از طریق پرسش ها و سوالاتی که روی فرد انجام می دهد می تواند فرد را در شناسایی ویژگی ها و توانمندی هایش یاری دهد.

نتایج به دست آمده از آزمون های روانشناختی هوش شخصیت افراد را با استعدادها و توانایی هایشان آشنا می کند و بدین ترتیب منجر به شکوفایی استعدادها و تصمیم گیری های صحیح می شود.

این آزمون ها به صورت استاندارد می باشند که از سوی نظریه پردازان علم روانشناسی ارائه گردیده اند و از مبانی نظری نسبتا مستحکمی برخوردارند.

لازم به ذکر است که آزمون های روانشناختی علاوه بر شناسایی استعدادهای افراد ، توانمندی آنان به لحاظ ذهنی را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

از آنجا که هوش یكی از ارکان جهت شناخت فرد می باشد این آزمون ها منجر به شناخت سایر ویژگی های فردی نیز می شوند.

 

آزمون های روانشناختی هوش شخصیت

انواع آزمون های روانشناختی هوش شخصیت

آزمون‌ های شخصیت

مقصود از آزمون‌ های شخصیت کسب اطلاعات در زمینه شناخت شخصیت افراد می باشد. آزمون های شناخت شخصیت در دو دسته آزمون‌های عینی شخصیت و آزمون‌های فرافكن تقسیم بندی می شوند.

آزمون‌ های علاقه ، نگرش‌ها و ارزش‌ها

در ارزیابی ویژگی های افراد بررسی میزان علایق فردی نظیر علایق شغلی و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آزمون‌ های پیشرفت تحصیلی

یکی از آزمون هایی که جهت ارزیابی میزان دانش افراد طراحی شده است ، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی می باشد.

آزمون‌های تشخیص اختلال‌های بالینی

این آزمون‌ها به صورت جامع یا تک بعدی مسائلی چون اضطرب ، افسردگی ، وسواس و اختلال دو قطبی را ارزیابی می نمایند.

آزمون های روانشناختی هوش ، شخصیت چه خصوصیاتی باید داشته باشند ؟

آزمون های روانشناختی به منزله دستیابی به نتایج مطمئن و قابل اطمینان می بایست ویژگی های زیر را دارا باشند :

  • روایی :

هر آزمونی می بایست جهت بررسی آن چیزی مورد استفاده قرار گیرد که برای همان در نظر گرفته شده است. به طور مثال چنانچه آزمونی برای سنجش افسردگی تنظیم شده باشد تنها جهت همان کار باید استفاده گردد.

  • پایایی :

یک آزمون استاندارد می بایست از این ویژگی برخوردار باشد که حتی در صورتیکه در بازه های زمانی مختلف روی فردی انجام گیرد نتایج یکسانی داشته باشد.

  • استاندارد سازی :

مقصود از استاندارد سازی این است که  آزمون های روانشناختی هوش شخصیت باید یکسری از استانداردهایی که جهت افراد آن جامعه طراحی شده اند را دار باشد تا بتواند نتایج به دست آمده از هر فرد را با افراد دیگر جامعه مورد بررسی قرار دهد.

درباره نویسنده

پاسخ

هفت + دوازده =