23 ژوئن

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی : روانپزشکی یک تخصص است که به تشخیص ، ارزیابی ، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری ، عاطفی و ذهنی ، معاینه فیزیکی، اختلالات افراد مبتلا به مصرف مواد و الکل و سایر بیماری‌های روانی می پردازند.

روانپزشک پزشکی است از طریق انجام تست‌های روانی و تصویربرداری از مغز به تشخیص و درمان بیماری های روانی یا روان درمانیمی پردازد.

بعد از تشخیص اختلال، درمان به روش‌های دارو درمانی و روان درمانی انجام می‌پذیرد توسط روانپزشکان متخصص انجام می گیرد.

روانپزشکان مرجعیت تجویز دارو برای درمان بیماری های روانی را دارند.

وظیفه روانپزشک چیست ؟

  • اختلالات زمینه ای و سوء مصرف مواد مؤثر در به وجود آمدن و تشدید مشکلات روانپزشکی را تشخیص می دهد.
  • وضعیت ذهنی و فیزیکی بیماران را برای تعیین ماهیت و حد اختلالات رفتاری ، عاطفی و ذهنی ارزیابی می کند.
  • سوابق پزشکی و روانپزشکی بیماران را برای تشخیص بهتر بیماری و امکان تجویز بهترین درمان مورد بررسی قرار می دهد.
  • ویزیت کردن سرپایی و همچنین ویزیت روزانه برای بیمارانی که باید بستری شوند.
  • تجویز دارو و جلسات درمانی لازم تا بهبودی کامل بیمار برگزار می کند.
  • با سایر متخصصان از جمله پزشکان داخلی ، قلب و عروق ، بیهوشی ، و غیره برای درمان ، بستری ، مراقبت های ویژه ، الکتروشوک همکاری می کند.
  • کارگاه های آموزش و پژوهش تشکیل می دهد.

خدمات روانپزشکی

 

خدمات روانپزشکی چیست ؟

خدمات روانپزشکی برای کودکان، نوجوانان و خانواده

روانپزشک کودکان و نوجوانان را برای انواع مختلف از شرایط از قبیل اختلالات رفتاری ، اختلالات خوردن ، اختلالات خلقی و تنظیم، اضطراب و افسردگی، بیماری های مزمن و رفتارهای خود آزاری و خود زنی مورد درمان قرار می دهد.

درمان به این صورت است که ابتدا بیماران در زمان های مختلف با روانپزشکان، روانشناسان، مددجویان اجتماعی، پرستاران و پزشکان حرفه ای صحبت می کنند. طرح درمان با خانواده درمانی و جلسات یک به یک با والدین و اعضای خانواده تکمیل می شود.

خدمات روانپزشکی اختلالات رفتاری

درمان روزانه برای هر فرد که دچار اختلال رفتاری است به صورت فردی و اختصاصی صورت خواهد گرفت.

درمان ممکن است شامل گفتار درمانی، روان درمانی، درمان رفتاری شناختی درمان پذیرش و تعهد درمان یا فعال سازی رفتاری باشد.

ممکن است درمان شامل داروها، درمان خانوادگی و گروه درمانی، فعالیت‌های شغلی، فعالیت‌های آرام سازی و در صورت الزام درمان الکتروشوک یا تحریک مغناطیسی ترانس مغناطیسی باشد.

خدمات روانپزشکی دارو درمانی

درمان بیماران دچار اختلالات خلق و خوی ، اختلالات شناختی درمان ممکن است شامل دارو ، درمان تفریحی ورزشی، آرام بخش و آموزش در مورد افسردگی، اضطراب و مسائل مربوط به پیری باشد.

خدمات روانپزشکی مراقبت‌های ویژه

افرادی که دچار بحران‌های سلامت روان مانند افرادی که خودکشی کرده‌اند و یا روان پریشی دارند، مراقبت ویژه تجویز می شود.

بعد از تثبیت شدن وضعیت سلامت روان بیمار و ارزیابی وضعیتش ، مراقبت‌های فردی که شامل درمان ‌های پزشکی، روان درمانگری گروهی، درمان تفریحی و آموزش در مورد استراتژی های مقابله و پیشگیری از عود و مدیریت استرس می‌باشد، به بیمار ارائه خواهد شد.

  مرکز مشاوره و مددکاری همراز

درباره نویسنده

پاسخ

سه × دو =